Milkshake, baby!

Att splitta en milkshake en lördagseftermiddag kallar jag denna.